Hỗ trợ

Hướng dẫn sửa lỗi could not initialize class jfileupload.transfer.client.util.conf khi nộp tờ khai

Cách xử lý thông báo lỗi: Could not initialize class jfileupload.transfer.client.util.Conf khi nộp tờ khai thuế hay nộp thuế online Nếu anh chị kế toán nào đang bị lỗi khi nộp tờ khai thuế hoặc nộp thuế online mà hiển thị thông báo bị lỗi như hình ảnh bên dưới đây thì ở bài viết […]

Hướng dẫn cấu hình DMARC Record

DKIM (Domainkeys Identified Mail) DMARC kết hợp giữa DKIM và SPF DMARC tiến một bước xa hơn so với DKIM và SPF khi nó cho ta quyền thiết lập một policy để loại bỏ (reject) hay cách ly (quarantine- thường hành động là cho mail này vào SPAM folder) một email từ một nguồn không rõ […]

Setup DKIM trong DNS

Setup DKIM (Domainkeys Identified Mail) trong DNS DKIM là một phương thức để xác thực tính hợp lệ của một email. Mỗi mail khi gửi đi được gắn 1 khóa private key và sau đó được xác thực bên phía mail server nhận bằng một khóa public key được setup trong bản ghi DNS. Quá […]

Thiết lập bản ghi SPF cho domain

Thiết lập bản ghi SPF (Sender Policy Framework) cho domain  SPF là một cách thức để xác nhận một email server có được phép gửi email dưới tên một domain nào đó không. Chẳng hạn như muốn email từ domain @abc.com  chỉ có giá trị khi gửi từ địa chỉ IP 112.113.114.115, còn các mail server có IP […]

CẤU HÌNH DKIM TRONG MDEAMON 13.X

MDaemon 13.x – Configuring DKIM signing in MDaemon DKIM là một phương thức để xác thực email đến. Phương thức này đảm bảo rằng các thư đến không bị sửa đổi và từ người gửi mà thư xác nhận là được gửi từ đó. Tính năng này hoạt động để ngăn thư rác đến. Cấu hình […]

Khắc phục lỗi Word không khởi động được

Khi khởi động Word trên máy tính mà không thấy thông báo gì hoặc thông báo lỗi chung chung, chương trình word không chạy thì chúng ta có thể khắc phục theo các cách sau: Cách 1: Khởi động Word ở chế độ Safemode Đây là cách phổ biến nhất trong trường hợp bạn mở 1 […]

Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa tài khoản Administrator

Kích hoạt hoặc vô hiệu User Administrator từ DOS Mở Start, gõ: CMD, nhấp chuột phải vào Command Prompt và nhấp vào Run as administrator. Để kích hoạt gõ dòng lệnh bên dưới và nhấn Enter: net user administrator /active:yes Để vô hiệu hóa, nhập dòng lệnh sau và nhấn Enter: net user administrator /active:no […]

Lỗi khi user không thể tạo được profile

User Profile Error – Logged on with a Temporary Profile Log On to the Computer as an Administrator Delete the User Account Profile’s SID Key Backup anything that you do not want to lose in this user account’s C:\Users\(user-name) profile folder, if the profile folder still exists, to another location, then delete the (user-name) profile […]

Ô kết quả không tự động nhảy khi thay đổi giá trị trong Excel

Thay đổi mục tự động nhận dữ liệu khi sử dụng hàm Office 2007 Vào Office button-> Options -> Fomulas -> Trong phần Calculation options bạn check chọn: Automatic Office 2010, Office 2013, Office 2016, Office 365 Vào File -> Options -> Fomulas -> Trong phần Calculation options bạn check chọn: Automatic Chúc bạn thành […]

Đổi port Remote Desktop

Mặc định port của Remote Desktop là 3389 muốn chuyển thành port khác ví dụ 6666 ta làm như sau: Mở Regedit tìm đến đường dẫn: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp Double Click lên PortNumber và chọn Decimal và nhập vào 6666 Restart lại máy Kiểm tra: từ máy khác nhập địa chỉ IP của máy làm Terminal […]