Phần mềm nhân sự – tiền lương D2K-HR

Phần mềm D2K-HR cho phép quản lý hồ sơ, lý lịch nhân viên, quyết định lương, qui định chấm công và tính lương phù hợp theo từng mô hình quản lý, các khoản thưởng và các khoản phụ cấp. Quản lý theo dõi thống kê phép năm, ngày nghĩ bù, số lượng ngày nghĩ trong tháng, trong năm…

PHẦN MỀM NHÂN SỰ – TIỀN LƯƠNG D2K-HR

PHẦN MỀM NHÂN SỰ – TIỀN LƯƠNG D2K-HR

Bao gồm các phận hệ:

 • Nhân sự
 • Tiền lương
 • Chấm công
 • Bảo hiểm
 • Tuyển dụng
 • Đào tạo
 • Đánh giá nhân viên
 • Chế độ chính sách
 • Quản lý văn bản
 • Trang thiết bị lao động
 • Quản lý phép
 • Cổng thông tin (Web Portal)

Nhân sự

 • Quản lý thông tin chi tiết về nhân viên: Thông tin cá nhân, người thân trong gia đình, trình độ, bằng cấp, kinh nghiệm, ngoại ngữ, tin học…
 • Lưu trữ hồ sơ, hình ảnh nhân viên khi tuyển dụng.
 • Quản lý hợp đồng lao động của từng nhân viên, phân loại hợp đồng theo thời hạn hợp đồng: Thử việc, HĐ 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 3 năm, không thời hạn,…
 • In đề nghị thử việc, in hợp đồng lao động, cảnh báo hết hạn thử việc, hết hạn hợp đồng.
 • Quản lý các thông tin về thay đổi, biến động của từng nhân viên trong quá trình làm việc: hợp đồng lao động, quá trình làm việc, khen thưởng, kỷ luật, kết quả đánh giá nhân viên định kỳ, tăng/giảm lương…
 • Báo cáo theo dõi nhân sự như: Báo cáo phân tích & tổng hợp nhân sự: theo tập đoàn, công ty, chi nhánh, bộ phận, trình độ, bằng cấp, giới tính, độ tuổi…
 • Báo cáo danh sách nhân viên nghỉ việc, ký hợp đồng lao động: thử việc, nhân viên chính thức, hợp đồng lao động 1 năm/2 năm…
 • Báo cáo hồ sơ chi tiết nhân viên, tình hình tăng giảm nhân sự.
 • Tự động thông báo ngày sinh nhật của nhân viên

Tiền lương

 • Cho phép tính lương theo nhiều cách như: Lương ngày công, lương sản phẩm, lương doanh số…
 • Khai báo thống kê sản phẩm cho trường hợp tính lương theo sản phẩm.
 • Các tham số lương (lương cơ bản, hệ số lương, hệ số BHYT, BHXH, hệ số thuế TNCN…)đều được khai báo linh động cho phép người dùng tự cập nhật khi có sự thay đổi trong quá trình sử dụng phần mềm D2K-HR.
 • Khai báo tham số và công thức tính lương từng tháng của từng nhân viên.
 • Tự động tính và áp hệ số lương cho thời gian làm thêm ngày thường, ngày nghỉ hoặc hệ số lương sản phẩm vượt định mức…
 • In báo cáo tiền lương: Bảng lương. bảng tạm ứng lương, bảng chi tiết thuế thu nhập cá nhân. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân. Bảng kê thu nhập chịu thuế…
 • Theo dõi quá trình lương của nhân viên: Lương cơ bản, lương hợp đồng, thay đổi lương, danh sách tiền lương
 • Theo dõi quá trình phụ cấp: Trách nhiệm, độc hại, chức vụ, thâm niên,..
 • Quản lý tiền thưởng

Chấm công

 • Thiết lập thông tin làm việc theo ca.
 • Thiết lập ngày công chuẩn theo qui định.
 • Phân ca làm việc cho nhân viên.
 • Lập lịch làm việc theo tuần, tháng.
 • Kết nối dữ liệu với máy chấm công.
 • Xử lý thông tin chấm công, tính số giờ công làm việc.
 • Lập và duyệt đăng ký tăng ca, đi trễ, về sớm.
 • Tính công tháng.

Bảo Hiểm

 • Quản lý bảo hiểm bắt buộc: BHYT, BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động.
 • Quản lý các loại hình bảo hiểm không bắt buộc do công ty mua cho người lao động: bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế…
 • Quản lý hồ sơ bảo hiểm: Số hồ sơ, ngày cấp, nơi cấp, ngày tham gia, thời gian đã tham gia…
 • Quản lý thông tin khám chữa bệnh.
 • Theo dõi lịch sử đóng bảo hiểm.
 • Ghi nhận và theo dõi các nghiệp vụ liên quan đến bảo hiểm: tăng giảm lao động, điều chỉnh mức nộp bảo hiểm, bổ sung mức nộp bảo hiểm, điều chỉnh hồ sơ bảo hiểm, cấp hộ phiếu khám chữa bệnh, giải quyết chế độ tử tuất, v.v.
 • Quản lý các loại trợ cấp BHXH. Tính mức độ trợ cấp theo lương hoặc theo hệ số.

Tuyển dụng

 • Kế hoạch tuyển dụng : Nhu cầu tuyển dụng, phòng ban yêu cầu, số lượng, vị trí cần tuyển.
 • Quản lý hồ sơ ứng viên: Sơ yếu lý lịch, quá trình công tác, quá trình học tập, bằng cấp, kinh nghiệp…
 • Lập lịch phỏng vấn, lưu thông tin kết quả phỏng vấn
 • Hỗ trợ chuyển đổi toàn bộ thông tin ứng viên sang thông tin nhân viên đối với những ứng viên trúng tuyển.
 • Lưu trữ thông tin về hồ sơ ứng viên, kết quả phỏng vấn (không đạt) để có thể sử dụng khi cần tuyển dụng lần sau.
 • Báo cáo thống kê, phân tích tình hình tuyển dụng (số lượng hồ sơ ứng viên, số lượng đạt, số lượng ứng tuyển theo vị trí…)

Đào tạo

 • Khai báo danh mục khóa học bắt buộc, không bắt buộc theo từng vị trí, phòng ban cho từng nhân viên.
 • Lập kế hoạch đào tạo nhân viên mới theo quy định của công ty (đào tạo nội bộ),
 • Kế hoạch cử đi học (đào tạo ngoài).
 • Theo dõi chi phí đào tạo nội bộ, đào tạo ngoài.
 • Quản lý, ghi nhận kết quả đào tạo của nhân viên.
 • Quản lý hợp đồng đào tạo.
 • Theo dõi quá trình làm việc của nhân viên sau khi đào tạo.
 • Báo cáo thông kê đào tạo (Số lượng nhân viên tham gia từng khóa, số lượng đạt, số lượng không đạt …)

Đánh giá nhân viên

D2K-HR thực hiện đánh giá, xếp loại nhân viên dựa trên các phương thức, tiêu chí, tiêu chuẩn KPI do tổ chức, doanh nghiệp tự xây dựng. Đây là cơ sở quan trọng trong việc định hướng chiến lược dài hạn cho nguồn nhân sự của tổ chức và doanh nghiệp:

 • Người dùng định nghĩa các chỉ tiêu đánh giá theo nhu cầu của mỗi doanh nghiệp
 • Định nghĩa chu kỳ đánh giá cho các nhóm đối tượng khác nhau.
 • Chỉ tiêu đánh giá theo xếp loại hoăc điểm số.
 • Cho phép đánh giá quá trình thử việc đối với nhân sự mới được tuyển dụng.
 •  Cho phép đánh giá quá trình thách thức đối với các vị trí được bổ nhiệm, thuyên chuyển.
 • Phương pháp đánh giá theo: Nhân viên, Phòng ban, nhóm, tuần, tháng, quý, năm.
 • Phân quyền đánh giá theo nhiều cấp: Nhân viên sẽ được người quản lý trực tiếp đánh giá, quản trị cấp cao sẽ duyệt lại kết quả đánh giá của nhân viên. Cấp quản lý sẽ được quản trị cấp cao trực tiếp đánh giá.
 • Cho phép phê duyệt kết quả đánh giá.
 • Quản lý và tự động tổng hợp kết quả đánh giá.

Chế độ chính sách

 • Định nghĩa, thực hiện các chế độ chính sách và trợ cấp cho nhân viên.
 • Thiết lập các chính sách linh hoạt: thời gian hiệu lực, chu kỳ tính (ngày,  tuần, tháng, quí, năm, …).
 • Định nghĩa điều kiện và các đối tượng được hưởng chế độ chính sách: Phòng ban, chức vụ, công việc, thâm niên, bằng cấp, ngoại ngữ, kỹ năng, con nhỏ,…
 • Tìm kiếm và theo dõi mức hưởng chính sách của từng nhân viên.
 • Các chế độ chính sách trợ cấp bao gồm:
  – Điện thoại
  – Chức vụ
  – Ốm đau
  – Du lịch
  – Bằng cấp
  – Thai sản
  – Xăng xe
  – Thâm niên
  – Độc hại
  – Nhà ở
  – Công tác
  – Cưới hỏi………

Quản lý văn bản

Quản lý, xử lý, ban hành, lưu trữ, thống kê, tìm kiếm các loại văn bản:

 • Văn bản đến
 • Văn bản đi
 • Văn bản nội bộ
 • Hồ sơ công việc

Thiết bị lao động

Theo dõi cung cấp, thu hồi, luân chuyển thiết bị lao động cho nhân viên:

 • Lập định mức cung cấp thiết bị lao động
 • Lập đề nghị cung cấp thiết bị
 • Xét duyệt cung cấp thiết bị.
 • Thu hồi, cấp phát lại cho nhân viên khác.
 • Thống kê số lượng thiết bị được cấp phát
 • Thống kê số lượng nhân viên đợợc cấp phát
 • Thống kê chi phí cấp phát thiết bị.

Quản lý phép

Quản lý, thống kê tất cả các ngày nghĩ, các loại phép:

 • Phép năm.
 • Lễ, Tết.
 • Thai sản.
 • Ốm đau.
 • Cưới hỏi.
 • Ngừng việc.
 • Tai nạn.
 • Nghĩ việc riêng có lương.
 • Nghĩ việc riêng không lương.

Web Portal

Sếp quản lý có thể xem tình hình biến động nhân sự, duyệt các yêu cầu khi không có mặt ở công ty qua thiết bị di động như: Laptop, điện thoại, máy tính bảng:

 • Kiểm tra được tức thời, nhanh chóng số lượng, tình hình biến động nhân sự ở từng bộ phận khi có mặt hay không có mặt ở công ty
 • Tra cứu quá trình công tác, năng lực, thành tích,… của nhân viên để quy hoạch, bổ nhiệm.
 • Dễ dàng gửi các lời chúc (sinh nhật, cưới hỏi…) hoặc chia buồn để kịp thời động viên nhân viên
 • Đi công tác vẫn có thể duyệt phép, duyệt đề nghị đi công tác.