Phần mềm chăm sóc khách hàng D2K-CRM

D2K-CRM cho phép quản lý thông tin khách hàng và tìm kiếm thông tin để hỗ trợ hoạt động bán hàng qua điện thoại hoặc Email nhằm tối đa hóa doanh thu và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Khi khách hàng thực hiện một cuộc gọi điện thoại, nhân viên trong công ty có thể đăng nhập vào thư mục của khách hàng này để xem lịch sử các dịch vụ mà khách hàng đó đã sử dụng và nhập vào những thông tin mới.Gửi tin nhắn và email thông tin khuyến mãi, chúc mừng sinh nhật thông qua danh sách khách hàng có trong hệ thống.

Khách hàng

 • Theo dõi lịch tiếp khách hàng của bộ phận sale, thông tin cần chuẩn bị
 • Theo dõi quá trình làm việc, đàm phán, giao dịch với khách.
 • Theo dõi báo giá, ký kết hợp đồng.
 • Thống kê khách hàng:
  – Tất cả doanh số của từng khách hàng
  – Theo từng khách hàng đặt mã hàng nào nhiều nhất
  – Khách hàng nào có doanh số cao nhất, thấp nhất
  – Tốp N khách hàng đặt hàng nhiều nhất.
  – Khách hàng ở khu vực nào tiêu thụ sản phẩm nhiều nhất.
 • Báo cáo số lượng khác hàng mới.
 • Tìm kiếm thông tin về khác hàng(đia chỉ, điện thoại, Fax, email, nguoi liên hệ,…)
 • Theo dõi việc chăm sóc khách hàng.

Nhà cung cấp

 • Theo dõi thông tin nhà cung cấp (địa chỉ, điện thoại, Fax, email, người liên hệ, sản phẩm cung cấp).
 • Nhà cung cấp cung cấp những mặt hàng nào (vật tư, nguyên liệu phụ, hóa chất, bao bì…)
 • Theo dõi tiến độ giao hàng.
 • Theo dõi lịch sử các đơn đặt hàng.
 • Theo dõi tiến độ thanh toán, công nợ nhà cung cấp.
 • Nội dung hợp đồng: Sản phẩm, số lượng, đơn giá.

Công việc

 • Có thể tạo nhiều công việc cho nhiều người tham gia vào công việc.
 • Nhân viên hoặc quản lý có thể tạo công việc theo dự án, theo tuần, theo tháng.
 • Quy định thời gian hoàn thành công việc.
 • Nhắc nhở các công việc đến hạn.
 • Theo dõi quá trình nhân việc làm việc với khách hàng, nhà cung cấp.
 • Thông kê gửi báo cáo giao diện trực quan
 • Người quản lý nhận báo cáo theo từng công việc
 • Người quản lý nhận báo cáo theo toàn bộ dự án
 • Người quản lý nhận báo cáo theo thời gian: ngày, tuần, tháng, quí, năm.
 • Báo cáo công việc đã thực hiện, hoàn thành.
 • Báo cáo công việc đang thực hiện.
 • Báo cáo công việc chưa thực hiện.
 • Báo cáo kế hoạch công việc dự kiến.
 • Báo cáo khó khăn, giải pháp đề xuất.
 • Đánh giá chất lượng công việc.

Hợp đồng

 • Theo dõi hợp đồng của công ty với khách hàng: nội dung hợp đồng, sản phẩm hợp đồng, giai đoạn hợp đồng, theo dõi dịch vụ hỗ trợ khách hàng.
 • Giá trị đơn hàng nào lớn nhất, nhỏ nhất.
 • Thống kê tổng giá trị tiền xuất hàng, tiền bán nội địa
 • Hình thức thanh toán,
 • Hình thức giao hàng,
 • Theo dõi tiến độ thanh toán của khách hàng theo hợp đồng.
 • Theo dõi hợp đồng của công ty với nhà cung cấp.
 • Theo dõi chi trả tiền cho nhà cung cấp theo hợp đồng.
 • Nhu cầu tài chính cho từng hợp đồng.
 • Hình thức nhận hàng.
 • Mặt hàng nào công ty mua nhiều nhất.
 • Quản lý hợp đồng nội bộ, gia công.
 • Tra cứu và tìm kiếm các thông tin hợp đồng sản phẩm, dịch vụ, dự án.

Hóa đơn:

Đang cập nhật

Marketing:

Đang cập nhật