Màn hình LCD

Công ty D2K là đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm màn hình tại VN của các hãng: HP, Dell, LG, Lenovo, Samsung, Viewsonic…

Màn hình Dell

Chi tiết

Màn hình HP

Chi tiết

Màn hình LG

Chi tiết

Màn hình Lenovo

Chi tiết

Màn hình Viewsonic

Chi tiết

Màn hình Samsung

Chi tiết