Tất cả dịch vụ

Dịch vụ quản trị Mạng, Server, Mail

D2K tư vấn và cung cấp các giải pháp bảo trì phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp như hỗ trợ từ xa, xử lý sự cố, hỗ trợ người dùng…

Dịch vụ tư vấn và triển khai phần mềm

Dịch vụ tư vấn và triển khai phần mềm

D2K sẽ dựa trên mô hình kinh doanh của khách hàng để tư vấn xây dựng các giải pháp phần mềm quản lý phù hợp…

Giải pháp hệ thống CNTT

Với đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm của D2K sẽ tư vấn cho công ty bạn có được hệ thống CNTT chuyên nghiệp, hiện đại, công nghệ mới nhất.