Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa tài khoản Administrator

Kích hoạt hoặc vô hiệu User Administrator từ DOS

Mở Start, gõ: CMD, nhấp chuột phải vào Command Prompt và nhấp vào Run as administrator.

Để kích hoạt gõ dòng lệnh bên dưới và nhấn Enter:

net user administrator /active:yes

Để vô hiệu hóa, nhập dòng lệnh sau và nhấn Enter:

net user administrator /active:no

Chúc bạn thành công